Vademecum konkursu prawo z energią

Kto może wziąć udział w konkursie?

Uczestnikiem konkursu mogą zostać studenci prawa i innych kierunków, absolwenci do lat 27, a także doktoranci z całego kraju. KażdA zgłoszona osoba powinna znać zagadnienia dotyczące prawa i polityki energetycznej oraz ogólnie rozumianej energetyki.

Jaki jest cel przeprowadzenia konkursu i co wchodzi w jego zakres?

Konkurs ma za zadanie szerzyć wiedzę dotyczącą prawa energetycznego w Polsce, nie tylko wśród uczestników, ale także wśród liczniejszych odbiorców.
Uczestnicy zmierzą się z zadaniem przybliżenia zagadnień związanych z prawem energetycznym. Wykonane utwory powinny przedstawiać przede wszystkim kwestie prawne. Należy jednak pamiętać, aby omówić także niezbędne kwestie spraw technicznych.

Poza pogłębieniem wiedzy ogólnej dotyczącej energetyki i prawa energetycznego, konkursowicze mają za zadanie przedstawić esej na temat wybrany spośród zagadnień opracowanych przez Radę Programową. Prace powinny charakteryzować się innowacyjnością. Ma się ona ujawnić w elemencie badawczym opracowanego tematu, odpowiednio sformułowanej tezie naukowej, a także przedstawieniu w kreatywny sposób przepisów prawnych. Można wziąć pod uwagę badania wykonane osobiście, statystyki, orzeczenia sądów z Polski, jak również z innych krajów Europy.

Jak będzie przebiegał konkurs?

Przewidziane są 2 etapy konkursu:

I Etap

Przygotowanie esejów. Praca ma być wykonana jednoosobowo, z zastrzeżeniem, że uczestnikiem może być osoba spełniająca zasady regulaminu. Wykonane przepisowo utwory zostaną ocenione przez Komisję Konkursową. Do II etapu przechodzi 5 najlepszych.

Wymagania dotyczące eseju:

  • nie może przekraczać 15 stron A4 łącznie z bibliografią i przypisami,
  • czcionka Times New Roman, pkt 12, interlinia 1,5, akapity standardowe: 2,5 cm,
  • zawartość: tekst właściwy, ilustracje, m.in.: tabele, wykresy, fotografie, schematy, zobrazowane dane statystyczne.

II Etap – podzielony jest na 2 tury:

1. tura ma formę konferencji. Laureaci wybrani podczas I etapu prezentują swoją pracę jako wykład, który może trwać maksymalnie 10 minut. Do jego wygłoszenia należy przygotować osobiście prezentację w programie Power Point lub Prezi. Powinna zawierać ona ilustracje, które wystąpiły w eseju. Poszczególne slajdy należy omówić. Po wystąpieniu można spodziewać się komentarzy i pytań ze strony publiczności, na które trzeba odpowiednio zareagować.

2. tura to test na temat prawa energetycznego i wiedzy ogólnej o rynku energetycznym. Quiz jest zbudowany z 20 pytań z odpowiedziami a, b, c, d, jednokrotnego wyboru. Są one wyświetlane na dużym ekranie, aby były widoczne dla uczestników i publiczności. Na udzielenie odpowiedzi każdy laureat I etapu ma 1 minutę. W tym czasie wybiera kartkę z odpowiednią literą. Poprawność odpowiedzi sprawdzana jest za każdym razem przez moderatora konkursu. Na bieżąco informuje on zgromadzonych czy wybrano właściwą kartkę.
Po zsumowaniu punktów z I i II tury ogłasza się zwycięzcę – uczestnika, który uzyskał ich największą ilość.

Kalendarium konkursu:

  • Informacja o konkursie – poniedziałek, 16 grudnia 2013 r.
  • prace należy przesłać do dnia 7 marca 2014 r.
  • wyniki I etapu – wtorek, 18 marca 2014 r.
  • II etap i wyłonienie zwycięzcy – wtorek, 1 kwietnia 2014 r.