Gala finałowa konkursu prawo z energią

Podsumowanie Ogólnopolskiego Konkursu Prawa Energetycznego pod nazwą „Prawo z Energią”

Do uroczystości finałowej Ogólnopolskiego Konkursu Prawa Energetycznego pn. “Prawo z Energią”, doszło 1 kwietnia 2014 roku w Poznaniu. Została ona zorganizowana przez Europejskie Stowarzyszenie Studentów Prawa ELSA z Poznania.

W czasie finału zaprezentowano prezentację pracy konkursowej, która została przygotowana na tą uroczystość. Prezentację przeprowadziło 5 laureatów I etapu. Publiczność po zakończeniu wykładu mogła zadawać pytania oraz komentować prezentację. W dalszej kolejności miał miejsce Quiz, którego zadaniem było sprawdzenie ogólnej wiedzy uczestników Konkursu na temat prawa energetycznego.
Podczas trwania finału, swój wykład przeprowadziła także przedstawicielka ze spółki Enea S.A., pani mecenas Arletta Przybęcka – Grobelna. Tematem wykładu były praktyczne aspekty funkcjonowania operatora energetycznego Enea.

Laureaci Konkursu “Prawo z Energią” przedstawili przed publicznością tematy, o następujących tytułach:

  • “Przerwy w dostawach energii elektrycznej – czy to możliwe?”;
  • “Wpływ rozwiązań prawnych (“mały i duży trójpak”) na rozwój generacji rozproszonej ze źródeł odnawialnych”;
  • “Zadania Prezesa Urzędu Regulacji Energetyki a polityka energetyczna państwa”;
  • “Inwestycje liniowe – cywilnoprawne i administracyjnoprawne sposoby zapewnienia dostępu do nieruchomości na potrzeby budowy sieci przesyłowych i dystrybucyjnych a projekt ustawy o korytarzach przesyłowych”.

Zaprezentowane teksty poddane zostały ocenie jury Konkursowego, do którego składu zaproszono m.in. Witolda Szwarguna, który jest redaktorem naczelnym portalu Cire, przedstawiciela CMS Polska, pana mecenasa Piotra Ciołkowskiego, przedstawiciela Wawrzynowicz i Wspólnicy, pana mecenasa Kamila Iwickiego, wyżej wymienioną przedstawicielkę Enea, panią mecenas Arlettę Przybecką – Grobelną, dra Jędrzeja Bujnego z Kancelarii Ziemski&Partners, dra inż. Radosława Szczerbowskiego z Politechniki Poznańskiej. Przewodniczącym jury gali finałowej był dr Piotr Lissoń z Wydziału Prawa i Administracji Uniwersytetu im. Adama Mickiewicza w Poznaniu. Przewodniczący jury był także autorem quizu dotyczącego wiedzy ogólnej finalistów.

Sponsorami nagród w konkursie były następujące firmy:

  • Kancelaria CMS Polska, który był głównym partnerem konkursu,
  • ENEA S.A., który był partnerem strategicznym,
  • Kancelaria Wawrzynowicz i Wspólnicy – partner wspierający konkurs.

Poza tym, rozdano nagrody, dzięki którym można było odbyć praktyki w Kancelariach: WKB Wierciński Kwieciński Beahr, GJW Gramza Jenerowicz i Wspólnicy oraz kancelarii Ziemski&Partners.

Finaliści, którzy wyrażą taką chęć, będą mogli swoją pracę konkursową opublikować na portalu branżowym Cire.

Do nagród, które otrzymali wszyscy finaliści należy dodać książki, które przekazało wydawnictwo Wolters Kluwer Polska, a także kursy językowe od szkoły językowej Super Memo Language Center.
Podczas gali doszło do ciekawej dyskusji, gdyż większość publiczności obecnej na sali nie była bierna, byli to ludzie zainteresowani branżą. Przy zadawaniu pytań prelegentom dochodziło do potyczek słownych pomiędzy publicznością, jury i występującym osobom.

Laureatem pierwszej nagrody w konkursie został Marcin Trupkiewicz z Uniwersytetu im. Adama Mickiewicza, na drugim miejscu uplasował się Marcin Rejmus, który jest już absolwentem Uniwersytetu Mikołaja Kopernika, trzecie miejsce zajęła Anna Janosz z Uniwersytetu Śląskiego. Na dalszych miejscach uplasowali się: inż. Dariusz Kogowski z Uniwersytetu Gdańskiego i Piotr Trzaskowski z Uniwersytetu Warszawskiego.